موضوعات = مهندسی سازه های آبی
بررسی اثرات تخریبی جریان سیلابی بر روی دال بتنی کف سرریز (مطالعه موردی: سرریز سد بوکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

امیر بهرامی فر؛ حسن افشین؛ مهرداد امامی تبریزی


تحلیل عددی رفتار استاتیکی سد خاکی تحت تاثیر تغییر شیب هسته (مطالعه موردی: سد آزاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

نازنین شاه کرمی؛ مریم بیات


مدلسازی عددی اثر کشیدگی بیضوی بر عملکرد هیدرولیکی دریچه سالونی بیضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

سید محسن سجادی؛ فرانک مبارک؛ جواد احدیان؛ مهدی زینی وند


ارزیابی روش پیچیده و استدلالی طراحی شبکه دفع آب‌‌های سطحی با استفاده از شبیه‌‌سازی- بهینه‌‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

سونیا صادقی؛ جمال محمدولی سامانی؛ حسین سامانی


تحلیل المانی ظرفیت آبگذری سرریزهای کنگره‌ای قوسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-43

حامد تقی زاده؛ محمد مناف پور


حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی با ضرایب متغیر در رودخانه با استفاده از تبدیل لاپلاس

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 683-698

محمدجواد فردادی شیل‌سر؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


بررسی آزمایشگاهی رابطه بین نشت و فشار برای قطرها و جنس‌های مختلف لوله در خطوط انتقال آب

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 485-493

جعفر مامی زاده؛ محمد محمدی؛ رضا رضایی؛ لیلی شفیعی


ارزیابی عملکرد شبکه پایش کیفی رودخانه‌های کشور

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 541-559

نسرین خدامرادی وطن؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


مروری بر روش‌های پیش‌بینی و هشدار سیلاب واریزه‌ای

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 607-616

میترا تنهاپور؛ محمد ابراهیم بنی حبیب


تأثیر افزایش ظرفیت مخزن بر پایداری استاتیکی سد خاکی (مطالعه موردی: سد خاکی کمال صالح)

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 633-642

نازنین شاه کرمی؛ ساناز عالی محمدی پیرانشاهی