موضوعات = مهندسی سازه های آبی
بررسی تأثیر استغراق‌های مختلف بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در دریچه سالونی مستطیلی چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

ستاره فتحی؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان؛ عباس پارسائی


بررسی عملکرد واحد زیست‌ماند بر دبی اوج رواناب تحت معیارهای طراحی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

میلاد مهری؛ سید مهدی هاشمی؛ سامان جوادی


اثر دوره بازگشت دبی در اعمال یکی از اقدامات طبیعی مدیریت سیل بر کاهش ریسک سیلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

سوده کلامی؛ محمد مهدی احمدی؛ رضا حسن زاده


ساخت، آزمون و ارزیابی توربین پیچ هیدرودینامیک در مقیاس آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1403

عباس گودینی؛ کاظم شاهوردی؛ سعید گوهری


توسعه مدل هیبریدی به منظور کاهش تلفات بهره برداری آب از مخزن سدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1403

سکینه حاتمی؛ جابر سلطانی؛ علی محمدی


تحلیل حساسیت برای کمی‌سازی عدم قطعیت در مدل‌سازی سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد ماکو)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 75-90

بهزاد شکوری؛ میرعلی محمدی؛ میر جعفر صادق صفری


اثر تراکم سازه‌های حاشیه پیچان‌رودها روی مشخصات جریان در مواقع سیلابی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 123-139

محمد نقوی؛ میرعلی محمدی؛ قربان مهتابی


برآورد آب آبیاری در شبکه‌های آبیاری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 157-167

کاظم شاهوردی؛ حسام قدوسی؛ جواد اسدی؛ حسن اوجاقلو


شبیه‌سازی عددی الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری در کانال‌های پیچان‌رودی با بستر متحرک

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 187-205

حسین منتصری؛ حسین ساریخانی؛ رضا خلیلی


ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک سدها با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-ANP

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1053-1069

راضیه خسروی طا ئمه؛ جمال محمدولی سامانی؛ سیده لیلا رضوی طوسی


عملکرد توربین پیچ ارشمیدس: مطالعه مروری

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1093-1105

عباس گودینی؛ کاظم شاهوردی؛ سعید گوهری


پژوهش آزمایشگاهی آثار هیدرولیکی شکست روگذری سدهای خاکی همگن تحت سناریوهای مختلف

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 651-664

مهدی ابراهیمی؛ میرعلی محمدی؛ سید محمدهادی مشکاتی؛ فرهاد ایمانشعار


تنظیم تراز آب‌بند‌ها در کانال‌های آبرسانی با قابلیت RBO در HEC-RAS

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 341-350

زهرا نوروزی؛ کاظم شاهوردی؛ حسام قدوسی


مطالعه تأثیر کیفیت آب بر سازه‌های سد و شبکه آبیاری وشمگیر

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 351-368

محمدصادق عنبرسوز؛ کیومرث ابراهیمی؛ ابراهیم امیری تلکدانی


بازیابی منابع گسترده شوری وارده به رودخانه از آبخوان با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی – بهینه‌سازی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 471-486

فاطمه یوسفوند؛ جمال محمدولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری


مروری بر اندرکنش هیدرودینامیک جریان و زندگی آبزیان در جریان‌ آشفته رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 83-104

محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ علی مریدی


ارزیابی آسیب‌شناسی بهره‌برداری از قنات به منظور پتانسیل‌ تأمین آب با رویکرد تئوری استخوان ماهی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 239-257

منا مسعودی آشتیانی؛ احمد شرافتی؛ حمید حمید کاردان مقدم


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه آبشکن چوگانی بر آب‌شستگی و مقایسه آن با آبشکن ال شکل

دوره 12، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 455-466

سجاد باجلوند؛ سعید گوهری؛ مجید حیدری


بررسی اثرات تخریبی جریان سیلابی بر روی دال بتنی کف سرریز (مطالعه موردی: سرریز سد بوکان)

دوره 12، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 497-510

امیر بهرامی فر؛ حسن افشین؛ مهرداد امامی تبریزی