شماره‌های پیشین نشریه

نشریه تخصصی "مدیریت آب و آبیاری" دارای اعتبار علمی - پژوهشی (شماره نامه: 159727/3، مورخ 1391/8/2 کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) است که از بهار سال 1390 منتشر می شود. در این نشریه پژوهش های بنیادی در عرصه های مهندسی آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه های آبی و هیدرولوژی برای ارائه راهکارهای سودمند مدیریت آب در مزرعه، مدیریت آب در حوزه آبخیز، مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی منتشر می شود. همچنین یافته های نویسندگان به شکل مقاله های پژوهشی، نظری و تحلیلی به زبان فارسی منتشر می گردد.

  

 لازم به ذکر است که پس از بررسی اولیه مقاله و پیش از ارسال به داوری، مبلغ 1000000ریال (یکصد هزار تومان) و پس از تأیید داوری نیز مبلغ 1000000ریال (یکصد هزار تومان) دیگر به منظور تأمین بخشی از هزینه های انتشار، از نویسندگان محترم دریافت خواهد شد.

 

بنابر سیاست های سردبیر جدید نشریه، ایشان و تمام اعضای هیئت تحریریه خود را متعهد می دانند که تمامی مقالات ارسالی در طی زمان 15 روز تعیین تکلیف اولیه شده و درصورت ارسال به داوری طی 45 روز  بطورکامل داوری شوند.

 

به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، این نشریه از نرم ­افزار مشابهت­ یاب استفاده می­ نماید.

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-343 

3. تهیه مدل MOPSO-GS جهت طراحی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت نیشابور)

صفحه 199-210

محبوبه خداوردی؛ سید رضا هاشمی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی


4. پهنه‌بندی باران موثر در استان خوزستان تحت کشت گندم دیم پاییزه

صفحه 211-230

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد هوشمند؛ امید رجا؛ عبدالمجید لیاقت


6. ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت خوی با استفاده از روش ترکیبی

صفحه 251-261

Ata Allah Nadiri؛ الهام اکبری؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ مریم قره خانی


9. انتخاب مدل بهینه نفوذ آب در خاک ( مطالعه موردی: اراضی جهاد نصر استان خوزستان)

صفحه 291-304

حمید زارع ابیانه؛ احمد خسرایی؛ نیاز علی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ مهدی جوزی


10. ارزیابی اجتماعی سناریوهای حکمرانی آب زیرزمینی

صفحه 305-319

سمانه غفوری خرانق؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سامان جوادی