نشریه تخصصی "مدیریت آب و آبیاری" دارای اعتبار علمی - پژوهشی (شماره نامه: 159727/3، مورخ 1391/8/2 کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) است که از بهار سال 1390 منتشر می شود. در این نشریه پژوهش های بنیادی در عرصه های مهندسی آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه های آبی و هیدرولوژی برای ارائه راهکارهای سودمند مدیریت آب در مزرعه، مدیریت آب در حوزه آبخیز، مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی منتشر می شود. همچنین یافته های نویسندگان به شکل مقاله های پژوهشی، نظری و تحلیلی به زبان فارسی منتشر می گردد.

 

** به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند که نشریه مدیریت آب و آبیاری از پاییز 1399، به صورت فصلنامه منتشر خواهد شد **

 

   لازم به ذکر است که پس از بررسی اولیه مقاله و پیش از ارسال به داوری، مبلغ 1000000ریال (یکصد هزار تومان) و پس از تأیید داوری نیز مبلغ 1000000ریال (یکصد هزار تومان) دیگر به منظور تأمین بخشی از هزینه های انتشار، از نویسندگان محترم دریافت خواهد شد.

 

بنابر سیاست های سردبیر جدید نشریه، ایشان و تمام اعضای هیئت تحریریه خود را متعهد می دانند که تمامی مقالات ارسالی در طی زمان 15 روز تعیین تکلیف اولیه شده و درصورت ارسال به داوری طی 45 روز  بطورکامل داوری شوند.

 

به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، این نشریه از نرم ­افزار مشابهت­ یاب استفاده می­ نماید.

شماره جاری: دوره 10، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 365-452 

2. ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری نوین در شهرستان همدان

صفحه 381-395

حمید زارع ابیانه؛ اعظم دانایی؛ سمیرا اخوان؛ مهدی جوزی