اخبار و اعلانات

Elsevier Journal Finder

Elsevier Journal Finder

مطالعه بیشتر

قابل توجه نویسنده مسئول مکاتبات

  از نویسنده مسئول مکاتبات خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در روند داوری، حتما صفحات زیر را به طور دقیق مطالعه نمایید و پس از آن، نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند:    صفحات راهنمای نویسندگان، فرآیند پذیرش مقالات و پرسش های متداول   همچنین فایل تعهدنامه در صفحه مربوطه قابل دانلود کردن می باشد. بارگذاری فایل تعهدنامه به عنوان فایل ضمیمه ضروری است.   مقالاتی که طبق فرمت نشریه آماده نشده باشند و یا فرم تعهدنامه تکمیل شده را ضمیمه نداشته باشند، مورد تایید در ویراستاری اولیه قرار نمی گیرد.  

مطالعه بیشتر

Journal Selector

http://www.edanzediting.com/journal_selector%20

مطالعه بیشتر