راهنمای نویسندگان

 

نشریه تخصصی 'مدیریت آب و آبیاری' مقالات تحقیقی (Research Papers) در زمینه مهندسی آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه های آبی و هیدرولوژی را بررسی کرده و در صورت تایید چاپ می کند.  این نشریه از پذیرش یادداشت علمی (Short Communication Letter) یا مقاله کوتاه معذور است.

 

توجه

به استحضار نویسندگان محترم می رساند، از تاریخ 12/ 7 /95 برای هر مقاله که به این نشریه جهت بررسی و چاپ ارسال می گردد، جهت انجام مراحل داوری مبلغ 000/ 000/ 1 ریال (یک میلیون ریال) و در صورت پذیرفته شدن آن 000/ 000/ 1 ریال (یک میلیون ریال) دیگر برای تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسندگان دریافت می گردد.

از نویسندگان تقاضا می شود قبل از واریز مبلغ مربوط به مراحل داوری، مقاله خود را طبق راهنمای نشریه تنظیم و از طریق سامانه ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر، در صورتی که محتوای آن از نظر موضوع هماهنگ با اهداف نشریه بود، به نویسنده مسئول مکاتبات اطلاع داده خواهد شد تا نسبت به واریز وجه داوری اقدام و اسکن فیش را از طریق سامانه ارسال نمایند. خواهشمند است تا قبل از دریافت نامه الکترونیکی از طرف دفتر نشریه، هیچ گونه وجهی به شماره حساب اعلام شده واریز نشود. بدیهی است مقاله ارسال شده پس از دریافت فیش، وارد مرحله داوری خواهد شد.

لازم به توضیح است که وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

 شماره حساب جهت واریز هزینه داوری و چاپ:

حساب درآمد اختصاصی پردیس به شماره 0192040663

شماره شبای مجله: IR 7701 8000 0000 0001 9204 0663

بانک تجارت شعبه ابوریحان (کد 1922) 

 

 

روش نگارش:

  


 قلم تیترها: B Zar Bold 12 
 

قلم متن: B Lotus 12

 قلم مطالب انگلیسی متن: Time New Roman 10

 عنوان شکل ها و جدول ها: Time New Roman 10

 مطالب داخل شکل ها و جدول ها:  Time New Roman Bold 8

  

 ju کلیه بخش­های مقاله با حاشیه دو سانتی­متر حاشیه در هر چهار طرف، با نرم ­افزار Microsoft Word 2007  به بالا تهیه گردد.

 ju  برای نوشتن فرمول های ریاضی، از نوار ابزار Equation در Word استفاده شود و نرم افزار خاصی در این زمینه مورد استفاده قرار نگیرد.

 ju  تعداد صفحات قابل قبول 12 صفحه می­ باشد.

 ju  موضوع مقاله مرتبط با اهداف مجله باشد. 

 ju  ارائه عناوین جداول و شکل­ها و مطالب داخل آن­ها به انگلیسی 

 ju معادل انگلیسی زیرنویس­ها در پی نوشت آخر مقاله ارائه شود. 

 ju در نگارش مقاله توصیه می ­شود که تا حد امکان از به­ کار بردن واژه­ های بیگانه پرهیز شود. استفاده از واژه ­های مصوب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران که در مجموعه کتاب­های 'فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی' چاپ دانشگاه تهران گردآوری شده، توصیه می ­گردد.

 ju  نویسندگان محترم توجه داشته باشند که نویسنده مسئول مقاله، حتماً عضو هیئت علمی باشد و مقاله نیز توسط ایشان ارسال شود.

 ju  اسامی و واژه ­های علمی، مکان ­ها، مواد و سایر اصطلاحات خارجی را در متن مقاله به زبان فارسی نگاشته وزیرنویس­های مرتبط در پانوشت آخر مقاله ارائه شود 

 ju  در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد 10 به بالا به عدد نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جدول ­ها، شکل­ ها و شماره رفرنس­ های ارائه شده در پایان جمله و شماره­ گذاری فرمول­ ها).

 ju  در متن مقاله و چکیده های فارسی و انگلیسی، % به صورت کلمه درصد و Percent نوشته شود. (به استثنای جدول ها و شکل ها)

 ju  در مرحله اولیه، جهت ارسال مقاله برای داوری، نیازی به ارائه دو ستونی متن مقاله نیست و مقاله یک ستونی تایپ گردد.

 ju  چکیده فارسی و انگلیسی در دو صفحه جداگانه به ­ترتیب در ابتدا و انتهای مقاله ارائه گردد.

 ju  در روبروی روابط ارائه شده،  شماره رابطه نوشته شود. برای مثال:  (1) 

 ju کادر اطراف نمودارها حذف شود.

 ju  میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،)، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و پس از درج علامت، یک فاصله (Space) درج گردد. اصول سجاوندی یا نقطه گذاری (Punctuation) و صفحه آرایی رعایت شود.

 ju  فرمول ها شماره گذاری شوند.

 ju  ابتدای هر پاراگراف فرورفتگی (Indent) درج گردد.

 ju  در چکیده فارسی، متن مقاله، جدول­ ها و شکل­ ها، تاریخ­ ها به شمسی و فقط در چکیده انگلیسی به میلادی ارائه گردد.

 ju  بخش های مختلف مقاله پاراگراف بندی شود. به عنوان مثال، مقدمه در یک پاراگراف ارائه نشود.

 فایل تعهدنامه

 

 

فایل تعهدنامه را از اینجا دانلود نمایید.

 

  

ju اطلاعات خواسته شده به طور کامل برای تمامی نویسندگان درج گردد. درج شماره تلفن همراه و نیز پست الکترونیکی تمامی افراد ضروری می باشد.

ju  برای درج مرتبه علمی کلمه عضو هیات علمی کافی نیست. رتبه علمی مربی، استادیار، دانشیار و استاد درج گردد.

ju  امضای تمامی نویسندگان در این فرم الزامی است و امضا از طرف دیگران قابل پذیرش نیست. در صورت عدم دسترسی به دیگر اعضا امضای اسکن شده در فایل درج گردد.

ju  از درج ایمیل های غیرفعال (Expired) خودداری گردد.

ju  فایل تعهدنامه به عنوان فایل ضمیمه بارگذاری شود.

 بخش­های مختلف مقاله:

 قسمت­ های مختلف مقاله به ­ترتیب شامل عنوان فارسی، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ ها، نتایج و بحث، پیشنهادها، تشکر و قدردانی (اختیاری)، منابع مورد استفاده، عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی و کلیدی انگلیسی می­ باشد.

 عنوان، چکیده و کلیدواژه ها (صفحه اول)

عنوان مقاله بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده باشد تا برای خواننده قابل درک باشد. عنوان مقاله نباید بیش از 15 حرف باشد. در عنوان مقاله و چکیده به‌جز در موارد مقیاس‌های استاندارد از کلمات اختصاری استفاده نشود. چکیده فارسی در یک پاراگراف و حداکثر در 250 کلمه ارائه گردد و در بخش چکیده­ های فارسی و انگلیسی، نام و مشخصات نویسندگان حذف شود. چکیده باید بیان­گر مسئله، هدف، روش و نتایج تحقیق حاضر باشد. در پایین چکیده، کلمات کلیدی ذکر گردد.  

 ju حداقل چهار کلمه کلیدی با معادل انگلیسی (درج شده در چکیده انگلیسی) به ترتیب حروف الفبا (در فارسی و لاتین) نوشته شود.

 ju کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.

 ju کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی معادل هم باشند.

 ju کلمات کلیدی انگلیسی با حرف بزرگ شروع شود.

  مقدمه (صفحه دوم به بعد)

مقدمه در دو صفحه ارائه گردد و در آن ضمن مرور پژوهش­ های پیشین، در پاراگراف آخر هدف پژوهش توضیح داده شود. لازم به ذکر است که حتماً از یافته های علمی جدید در این بخش استفاده شود.

 مواد و روش­ ها 

در این بخش، نحوه انجام پژوهش (شامل منطقه مورد مطالعه، مواد و وسایل مورد استفاده، روش ­های ارزیابی، طرح آماری و نحوه تجزیه آماری داده ­ها) توضیح داده شود.

 نتایج و بحث

نتایج حاصله از پژوهش را می ­توان به صورت جدول و شکل ارائه کرد و فقط تحلیل نتایج را در متن آورد. بعضی از نتایج ساده را می ­توان در داخل متن و بدون ارائه جدول یا شکل ارائه نمود. هر جدول یا شکل بایستی دارای عنوان مشخصی باشد. عنوان باید تا حد ممکن واضح و بیان­گر محتوای جدول و شکل مربوطه باشد، به گونه­ ای که خواننده بدون مراجعه به متن بتواند کلیه اطلاعات مورد نیاز برای درک جدول را مشاهده نماید. برای نوشتن عنوان 'جدول' (یا 'شکل') باید پس از ذکر کلمه 'جدول' (یا 'شکل')، شماره آن و سپس یک نقطه (.) و بعد از آن عنوان جدول (یا شکل)، نوشته شود. تاریخ­ های مورد اشاره در متن جدول ­ها (یا شکل­ ها)، به شمسی تبدیل گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمایش با نتایج حاصل از سایر پژوهش‌ها مقایسه شود. تا حد ممکن بایستی موارد اتفاق نظر و یا اختلاف نتایج این پژوهش با پژوهش ­های دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و سپس کاربردهای نتایج پژوهش و استنتاج اساسی از آن در قالب یک نتیجه­ گیری کلی ارائه شود.

 ju  در هر قسمت از مقاله که به یک جدول و یا شکل اشاره شد، بلافاصله پس از اتمام پاراگراف، جدول و یا شکل مربوطه ارائه شود.

 ju  عنوان منحنی، نمودار و شکل­ تحت عنوان 'شکل' در زیر آن ذکر گردد (وسط­چین).

 ju  عنوان جدول در بالای آن درج گردد (وسط­چین).

 ju  داخل متن جدول نبایستی خطوط افقی یا عمودی کشیده شود.

 juهر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد، مگر این­که تمام ستون­ها دارای واحد یکسان باشند که در این صورت باید واحد مربوطه را در عنوان جدول قید نمود.

 ju برای بیان توضیح­ های اضافی درخصوص هر جدول، می ­توان از علائم اختصاری مانند *  و ... در متن جدول استفاده نمود و با نشان دادن آن­ها در زیر جدول و ارائه توضیح، اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار داد.

 ju   اشکال کامپیوتری، ترسیمی و عکس ­ها باید کاملاً واضح باشند.

 ju  اعداد ارائه شده در جدول ­ها (جهت سهولت در مقایسه) تا یک و یا دو رقم اعشار گرد شوند.

 نتیجه گیری

شامل مهم ترین دستاوردهای پژوهش و ارائه پیشنهادات است.

 تشکر و قدردانی (اختیاری)

 نویسنده(گان) می­ توانند از اشخاص، سازمان­ ها و افراد حقیقی یا حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانند تأمین بودجه، وسائل آزمایشگاهی، صحرایی و غیره را فراهم نموده ­اند و یا در اجرای طرح کمک کرده ­اند، تشکر و قدردانی نمایند. قدردانی از داوران و دیگر نویسندگان مقاله و همچنین درج واژه ­های دکتر و مهندس قابل پذیرش نیست.

  منابع 

در بخش 'منابع مورد استفاده'، فقط منابع ذکر شده در متن مقاله مطابق دستورالعمل زیر ارائه شوند. کلیه منابع ارجاع داده شده در متن باید در این بخش آورده شوند.

- درقسمت منابع، ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع انگلیسی بر اساس ترتیب حروف الفبا آورده شوند.

نحوه رفرنس دهی در متن:

صبوحی نژاد و همکاران (2) در تحقیقی .....

ژانگ (17) در مطالعه خود در مورد ....

لطفاً از شیوه ارجاع مانند: در تحقیقی محققان یافتند که ...... (2) یا در پژوهشی نشان داده شد که..... (5) پرهیز شود.

نحوه رفرنس دهی در پایان مقاله:

فارسی:

1. طباطبایی، ح.، و موسوی، م. (1396). تأثیر عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترال های آبیاری قطره ای زیرسطحی در انتقال نیترات در شرایط استفاده از پساب شهری برای گیاه چمن. حفاظت منابع آب و خاک. 7 (2): 26-15.

2. عالی نژادیان ا.، حسنی م. و ملکی ع. (1395). تأثیر تنش شوری بر میزان شاخص سطح برگ، درصد نسبی آب و نشت پذیری غشاء سلولی برگ اسفناج (رقم ویروفلی). دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. ایران.

3. کوهزاد دهمیانی، م. (1392). تأثیر تنش خشکی بر روی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم وارداتی و یک توده بومی اسفناج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

4. شجاعی، م. (1357). حشره‌شناسی (اتولوژی، زندگی اجتماعی و دشمنان طبیعی). جلد سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. 276 صفحه.

انگلیسی:

5. Suzuki, N., & Mittler, R. (2006). Reactive oxygen species and temperature stresses: A delicate balance between signaling and destruction. Physiologia Plantarum, 126 (1), 45-51.

6. Cushing, C. E., & Allan, J. D. (2001). Streams: Their ecology and life. San Diego, CA: Academic Press.

 

 

تذکرات مهم:

 

 juمسئولیت کامل نظرهای ابراز شده در مقاله ­ها و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهش­گران به عهده نویسنده­(گان) مقاله می­ باشد.

 ju داوران پیشنهادی از خود دانشکده ای که نویسندگان به آن وابستگی سازمانی دارند انتخاب نشود.

 ju اصل مقاله و کلیه تصاویر و نگاره ­های ارسالی در بایگانی مجله نگهداری می­ شود و قابل عودت نیست.

 ju مقالاتی که مطابق راهنمای تهیه مقاله مجله تهیه نشده باشند، برای داوری ارسال نخواهند شد.

 ju اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در زمان تشکیل پرونده درج گردیده، در زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد و هیچ تغییری در ترتیب و یا تعداد نویسندگان اعمال نمی­گردد.

 ju به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشتباه­ های احتمالی، توصیه می­­شود که نویسنده(گان) پیش از ارسال مقاله به این مجله، از همکاران ذیصلاح خود تقاضا نمایند که آن را مطالعه نموده و کاستی ­های احتمالی را گوشزد کنند.

 اشکالات متداول در مقالات ارسالی:

 ju نام فایل نهایی مقاله (Word)، به اشتباه نام نویسندگان و یا مشخصات آنها است. نام فایل اصلی مقاله، عنوان انگلیسی مقاله باشد.

 ju نویسنده از راهنمای تهیه مقالات قدیم استفاده می کنند که قابل قبول نیست.

 ju فایل های ارسالی بیش از 2 فایل است و چند بار به صورت Word و Pdf بارگذاری می گردد که در این صورت قابل پذیرش نیست. یک فایل اصلی نهایی (متن مقاله) و فرم تعهد تکمیل شده به عنوان فایل ضمیمه بارگذاری شود.

 ju اشکال و فرمول ها ناواضح و ناخوانا است و یا جدول ها طبق فرمت تهیه نشده اند. اشکال و جدول های مقاله باید طبق فرمت نشریه واضح باشد تا در نسخه چاپی و همچنین انتشار الکترونیکی (فرمت Pdf) قابل مشاهده و واضح باشد.

 ju در اکثر موارد نحوه رفرنس دهی طبق راهنمای تهیه مقاله نیست. دانلود یکی از مقالات منتشر شده موجود در سایت می تواند به عنوان الگو مفید باشد.

 

 نویسنده مسئول مکاتبات می تواند پس از گذشت 15روز از ارسال مقاله، جهت پی­گیری پرونده با نشریه تماس برقرار کند.

به منظور برقراری تماس، ساعات ذکر شده در بخش "تماس با ما" مدنظر قرار گیرد.

 

پست الکترونیکی: jwim.ut.ac.ir

آدرس سایت نشریه: http://jwim.ut.ac.ir                                                   سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران: http://journal.ut.ac.ir