داوران

 

      بسمه تعالی  
         
      مشخصات داوران محترم نشریه (تاریخ بروزرسانی: 26 دیماه 1400)  
         
نام نام خانوادگی تخصص سمت / سازمان Publons Link
         
جواد سروریان مدیریت منابع آب/ آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام publons
جعفر مامی زاده شبکه های آب شهری و روستایی/ هیدرولیک ایلام، دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری publons
علی مریدی مدیریت منابع آب دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی publons
محمد جواد زارعیان آب زیزمینی، تغییر اقلیم، سیستم های منابع آب استادیار، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو publons
حسین یوسفی تغییر اقلیم-مدلسازی کمی و کیفی آب سطحی گروه مهندسی منابع آب، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران publons
سید حسین مهاجری مدیریت منابع آب گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران publons
حامد کتابچی آب زیرزمینی - بهینه‌سازی فراکاوشی  استادیار، گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران publons
علیرضا عمادی سازه های آبی (هبدرولیک و رسوب) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری publons
صدیقه انوری بهینه سازی، تخصیص آب، تغییر اقلیم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته publons
سعید اسلامیان سیل/ خشکسالی/ مدل‌های آماری/تغییر اقلیم استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان publons
مهدی مظاهری سازه های هیدرولیکی هیات علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس publons
فرناز دانشور وثوقی مدلسازی هیدرولوژیکی-آب زیرزمینی گروه مهندسی عمران، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. publons
مسعود ساعت ساز مدلسازی هیدرولوژیکی-آب زیرزمینی دانشگاه زنجان publons
علی مشهدی حقوق آب  دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه قم publons
محسن پوررضا بیلندی هیدرولوژی دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: هیدرولوژی publons
عباس خاشعی سیوکی آبیاری و زهکشی - مدیریت منابع آّب استاد گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند publons
محمدامین مداح شبیه سازی عددی بارش، بارش ماهواره ای استادیار گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران publons
پیام خسروی نیا رودخانه/ هیدرولیک/مهندسی منابع آب استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه کردستان publons
مهدی کرد هیدروژئولوژی گروه علوم زمین دانشگاه کردستان publons
جواد بهمنش رودخانه/ هیدرولیک/مهندسی منابع آب دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب publons
مجتبی شوریان مدیریت منابع آب دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی publons
عباس روزبهانی مدیریت و برنامه ریزی منابع آب/ هیدرولوژی دانشیار گروه مهندسی آب ، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران publons
جمشید پیری هیدرولوژی و منابع آب استادیار، دانشگاه زابل، زابل publons
فرشاد احمدی هیدرولوژی و منابع آب گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز publons
اعظم امینی حقوق آب استادیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد publons
سعید گوهری مهندسی رودخانه/ مهندسی رسوب/ CFD دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب publons
حمید کاردان مقدم هیدروژئولوژی هیات علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو publons
حسین بابازاده هواشناسی/ تغییر اقلیم/ تبخیر و تعرق گروه مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران publons
صائب فرجی هیدرولیک محاسباتی گزوه مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران publons
محمد علی قربانی  هیدرولوژی، منابع آب دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری publons
فریبرز عباسی آبیاری سطحی، مدل های ریاضی، بهره وری آب استاد موسسه تحقیقات فنی  و مهندسی کشاورزی publons
بهمن یارقلی کیفیت آب استادیار، تخصص: عمران، محیط زیست، کیفیت آب و محیط زیست publons
بهرام بختیاری هواشناسی/ تغییر اقلیم/ تبخیر و تعرق عضو هیات علمی، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری. publons
ابوالفضل مساعدی منابع آب/ هیدرولوژی/خشکسالی/ سیل استاد، دانشگاه فردوسی مشهد publons
سعید مرید  مدیریت منابع آب دانشگاه تربیت مدرس publons
میثم سالارجزی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه گرگان publons
حمیدرضا صفوی مدیریت منابع آب استاد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان publons
راحله ملکیان آبیاری و زهکشی ، کیفیت آب، زهکش ها پژوهشگر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، اتاق ایران، تهران publons
نادر پیرمرادیان آبیاری و زهکشی دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: بهنیه سازی مدیریت مصرف آب publons
عباس ستوده نیا مدیریت منابع آب/ آبیاری و زهکشی استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، publons
حامد ابراهیمیان طالشی آبیاری سطحی، بهره وری آب، آلودگی دانشیار دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،  گروه مهندسی آبیاری و آبادانی publons
هوشنگ  قمرنیا آبیاری و زهکشی استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی publons
سارا نظیف مدیریت منابع آب دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران publons
رسول میرعباسی نجف آبادی مهندسی منابع آب، هیدرولوژی آبهای سطحی دانشگاه شهر کرد publons
محمد جواد منعم منابع آب/ شبکه های آبیاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی و مدیریت آب publons
سید علیرضا گوهری  مدیریت منابع آب استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان publons
علی سلاجقه مهندسی رودخانه، مدیریت و کنترل سیلاب، استاد گروه علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران publons
آزاده احمدی مهندسی عمران / مدیریت منابع آب دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان  publons
سید مهدی هاشمی شاهدانی مدیریت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس  ابوریحان، دانشگاه تهران publons
کاظم شاهوردی هیدرولیک/ مدیریت منابع آب استادیار گروه مهندسی آب- گرایش سازه های آبی- دانشگاه بوعلی سینا  publons
مسعود سلطانی مدیریت منابع آب/ آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب publons
نصرت اله  امانیان هیدرولوژی و منابع آب گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد publons
رضا لاله زاری مدیریت منابع آب، آبیاری و زهکشی پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه تهران publons
کیومرث ابراهیمی مدلسازی منابع آب استاد دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: مدلسازی منابع آب publons
خالد احمدآلی منابع طبیعی عضو هیئت علمی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران publons
محمد مهدی احمدی سازه های آبی/ مهندسی رودخانه استادیار، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری publons
احمد احمدی نیک بهره وری آب- تبخیر- تبخیر و تعرق  شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس publons
محمد اسماعیل اسدی کشاورزی حفاظتی- بهره وری مصرف آب پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان publons
رضا اسفنجاری کناری مدلهای برنامه ریزی ریاضی،اقتصادسنجی  هیئت علمی دانشگاه گیلان publons
افشین اشرف‌زاده مدل سازی در هیدرولوژی/ آب های زیرزمینی استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، publons
مهدی اکبری آبیاری و زهکشی استادیار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تخصص: علوم و مهندسی آبیاری publons
حسن اوجاقلو سیستم های آبیاری تحت فشار استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان publons
روزبه آقامجیدی هیدرولوژی و منابع آب گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان publons
محمد مهدی آقایی آب زیرزمینی - سنجش از دور  دانشگاه شریف / گروه آب زیرزمینی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس publons
مسعود بحرینی مطلق سازه های آبی/ مهندسی رودخانه هیات علمی موسسه تحقیقات آب publons
محمد حسن علی بیگلویی مدیریت آبیاری/ سامانه آب و خاک و گیاه دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب publons
مسعود پارسی نژاد آبیاری و زهکشی دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی publons
لاله پرویز هیدرولوژی و منابع آب گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان publons
مهدی پناهی منابع آب استادیار، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب publons
امین ترنجیان هیدرولوژی و منابع آب علوم و مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر،ملایر، ایران publons
هادی ثانی خانی هیدرولوژی و منابع آب گروه علوم و مهندسی آب،  دانشگاه کردستان publons
رضا جاویدی صباغیان مدیریت منابع آب دانشگاه حکیم سبزواری publons
عیسی جهانگیر آبیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، publons
حسین جوادزاده هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه صنعتی شریف publons
سامان جوادی مدیریت منابع آب دانشگاه تهران publons
مهدی جوزی آبیاری و زهکشی استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه publons
امیر حمزه حقی آبی مهندسی آب عضو هیات علمی گروه مهندسی آب  دانشگاه لرستان publons
محمدرضا خالدیان  اثرات زیست محیطی آبیاری، آلودگی آب استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب publons
پیمان دانشکار آراسته سنجش از دور در منابع آب دانشگاه بین المللی امام خمینی، گروه مهندسی آب، publons
حسین دهقانی سانیج آبیاری و زهکشی/ سیستم های نوین آبیاری،  استاد،  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، publons
مصطفی دین محمدی اقتصاد آب دانشیار گروه اقتصاد زنجان publons
لاله دیوبند هفشجانی آبیاری و زهکشی - مدیریت منابع آّب هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز publons
محمد رستمی هیدرولیک، مهندسی رودخانه، مدل های عددی استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، publons
مهناز رشیدی حقوق آب  دانش آموخته‌ ی دکتری حقوق بین الملل دانشکدة حقوق دانشگاه قم publons
وحید رضاوردی نژاد برنامه ریزی آبیاری، مدیریت آب در مزرعه، بهره وری آب کشاورزی،مدلسازی رشد گیاه استاد، گروه مهندسی آب،دانشگاه ارومیه publons
حسین رضایی جریان در محیط های متخلخل و بهینه سازی استاد، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری publons
سیده لیلا رضوی طوسی مدیریت منابع آب  دانشگاه تربیت مدرس publons
هادی رمضانی آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین publons
جواد رمضانی مقدم مدیریت منابع آب  استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی publons
حسین ریاحی رودخانه/ هیدرولیک استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ولی عصر رفسنجان publons
حمید زارع ابیانه مدیریت منابع آب  دانشگاه بوعلی سینا publons
کامران زینالزاده مدیریت منابع آب  عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه  publons
سعیده سامانی مدلسازی هیدرولوژیکی-آب زیرزمینی استادیار موسسه تحقیقات آب publons
مهدی سرائی تبریزی مدیریت آب در مزرعه، مهندسی زهکشی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم وتحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ تهران؛ ایران. publons
مطهره سعادت پور مدیریت منابع آب/ مهندسی محیط زیست استادیار گروه آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت publons
جابر سلطانی هیدرولیک/ مدیریت منابع آب دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی publons
مسعود شاکرمی مدیریت منابع آب/ آبیاری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگده کشاورزی، دانشگاه لرستان publons
محمدرضا شهبازبگیان  مدیریت منابع آب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس publons
محمد عبداللهی پور آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران publons
نازنین شاه کرمی هیدرولیک/ مدیریت منابع آب گروه عمران، دانشگاه اراک publons
شهرام شاه محمدی کلالق هیدروژئولوژی، آلودگی آب و خاک دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز publons
سمیه شیرزادی لسکوکلایه  اقتصاد و مدیریت منابع آب استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری publons
سعید صمدیان فرد هیدرولیک/ مدیریت منابع آب هیئت علمی دانشگاه تبریز publons
سروش طالبی اسکندری  مدیریت منابع آب پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف, تهران publons
محمد عبدالحسینی آبیاری و زهکشی عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان publons
علی اکبر عزیزی نیاز آبی و برنامه‌ریزی آبیاری گیاهان/ کم آبیاری موسسه خاک و آب کشور publons
محمد علی غلامی سفیدکوهی سنجش از دور/ زهکشی/فیزیک خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری publons
فرشاد فتحیان  مدیریت منابع آب دانشگاه ولی عصر رفسنجان publons
بهمن فرهادی بانسوله  مدل های شبیه سازی رشد گیاه استادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه، publons
مسعود فریادی حقوق آب استادیار دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی publons
محمد قبائی سوق خشکسالی،مدلهای آماری در هیدرولوژی کارشناس منابع آب/شرکت مدیریت منابع آب ایران publons
حسام قدوسی هیدرولیک/ بهینه سازی شبکه های آبیاری دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب publons
مریم قره خانی هیدروژئولوژی  دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز publons
مجتبی قیاسی اقتصاد منابع آب  گروه  اقتصاد دانشگاه ملایر publons
امین کانونی سازه های آبی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، publons
عباس کاویانی  مدیریت منابع آب استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) publons
بختیار کریمی روشهای آبیاری- سیستم های زهکشی دانشگاه کردستان publons
مرتضی کریمی  مدیریت منابع آب پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان ، گروه پایش منابع آب publons
نعمت الله کریمی  مدیریت منابع آب استادیار، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو publons
فاطمه کشیری کلائی اقتصاد منابع آب  گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده مهندسی زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری publons
علی کوه کن  مدیریت منابع آب رئیس مرکز تحقیقات زابل publons
لیلا گودرزی  مدیریت منابع آب دانش آموخته دکتری - دانشگاه تهران publons
محمود محمدرضاپور طبری  مدیریت منابع آب استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد publons
علی محمدی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه تهران publons
مهدی محمدی قلعه نی داده کاوی و کیفیت آب استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک publons
محمود مشعل سازه های هیدرولیکی دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی publons
رئوف مصطفی‌زاده هیدرولوژی آبخیز-خشکسالی-وقایع حدی گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی publons
مه نوش مقدسی مدیریت منابع آب استادیار، دانشگاه اراک، تخصص: مدیریت منابع آب، بهینه سازی publons
بهرام ملک محمدی مدیریت منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه تهران publons
علی مهدوی مدیریت منابع آب دانشگاه اراک publons
فرهاد میرزایی اصلی آبیاری و زهکشی دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی publons
آرزو نازی قمشلو آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران publons
محمد ناظری تهرودی مدیریت منابع آب دکتری منابع آب دانشگاه بیرجند publons
روح الله نوری مدیریت منابع آب دانشگاه تهران publons
محمدرضا نیک پور مدیریت منابع آب گروه مهندسی آب - دانشگاه محقق اردبیلی publons
محد حسین نیک سخن مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران publons
محمدرضا نیکو مدیریت منابع آب دانشیار بخش مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز publons
سید ابراهیم هاشمی گرم دره آبیاری و زهکشی ، کیفیت آب، زهکش ها دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان-گروه مهندسی آب publons
مریم وراوی پور آبیاری و زهکشی ، کیفیت آب، دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران publons
شادمان ویسی آبیاری و زهکشی ، کیفیت آب، بخش آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان publons