درباره نشریه

نشریه تخصصی مدیریت آب و آبیاری (مجله کشاورزی سابق) دارای اعتبار علمی - پژوهشی (شماره نامه: 159727/3، مورخ 1391/8/2کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) است که از بهار سال 1390 منتشر می گردد. این نشریه با هدف فراهم نمودن امکاناتی برای اطلاع­ رسانی، تبادل اطلاعات و ترویج نتایج تحقیقات در زمینه­ های مدیریت منابع آب (سطحی و زیرزمینی)، مدیریت عرضه یا تقاضای آب کشاورزی، مدیریت آب در مزرعه، مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و مدیریت رواناب سطحی، درصدد افزایش و ارتقاء سطح دانش میان پژوهشگران و محققان در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی است.

 شناسنامه نشریه 

ju رتبه علمی: علمی - پژوهشی

ju دوره انتشار: فصلنامه

ju موضوع: مدیریت منابع آب (سطحی و زیرزمینی)، مدیریت عرضه یا تقاضای آب کشاورزی، مدیریت آب در مزرعه، مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و مدیریت رواناب سطحی

ju زبان اصلی: فارسی

ju عنوان کوتاه نشریه: JWIM

ju شاپا چاپی: 2251-6298

ju شاپا الکترونیکی: 9575-2382

ju تاریخ شروع اعتبار: 91/8/2

ju اولین شماره منتشر شده: دوره 11 شماره 2 پاییز 1388

ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

ju محل انتشار: انتشارات دانشگاه تهران

ju نوع داوری: دوسوکور

ju سامانه مدیریت نشریه: سیناوب

ju سایت اختصاصی نشریه: http://jwim.ut.ac.ir

ju رایانامه (ایمیل) سردبیر:  monem_mj@modares.ac.ir

ju رایانامه (ایمیل) نشریه: jwim@ut.ac.ir

 از تاریخ 91/10/1 در این نشریه مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شوند.