اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 219
تعداد مشاهده مقاله 277417
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 221756
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 141 روز
درصد پذیرش 20 %