تماس با ما

  پل های ارتباطی با نشریه:

 

ju نشانی: تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.

ju کدپستی: 3391653755

ju رایانامه (ایمیل) سردبیر:  monem_mj@modares.ac.ir

ju رایانامه (ایمیل) مدیر داخلی: mnorouzi91@ut.ac.ir

ju رایانامه (ایمیل) مدیر اجرایی: mitratanhapour@ut.ac.ir 

ju تلفن تماس: 36040903 - 021 (یکشنبه ها از ساعت 8 الی 15) 

  

 


CAPTCHA Image