دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-211 

مقاله پژوهشی

ارزیابی رویکردهای ساختاری فضای حالت نسبت به کلاسیک در پیش بینی سری زمانی بارش ( حوضه آبریز دز)

صفحه 1-13

محمدرضا شریفی؛ امین محمدزاده شعبه گر؛ فریدون رادمنش؛ بهزاد منصوری


چشم انداز اثرات تغییر اقلیم بر میزان جریان ورودی به مخزن سد مارون

صفحه 45-58

مصطفی میرمهدی؛ مجتبی شوریان؛ احمد شرافتی؛ سعید لطفی


تأثیر گیاه نی بر حذف عناصر مس، سرب، روی و کادمیم در تالاب مصنوعی

صفحه 59-69

هدی کهریزی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ روزبه عباسی


شبیه‌سازی اثر بلند مدت آبیاری نواری سطحی و زیرسطحی بر توزیع نمک با مدل HYDRUS-2D

صفحه 71-85

سید تقی حسینی؛ هادی رمضانی؛ عباس کاویانی؛ بیژن نظری؛ مسعود سلطانی


آسیب‌شناسی طرح های انتقال آب بین حوضه‌ای در ایران

صفحه 139-156

امیرحسین همتی؛ خلیل قربانی؛ کیومرث ابراهیمی


مدلسازی کیفیت آب سطحی در حوضه آبریز سد جیرفت

صفحه 157-170

الهه سادات احمدی راد؛ محمدصادق غضنفری مقدم؛ صدیقه انوری