دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 675-934 

مقاله پژوهشی

تحلیل عدم‌قطعیت شبیه‌سازی عددی هجوم آب به تونل انتقال آب صفارود کرمان

صفحه 675-694

احمد جعفرزاده؛ امیر صابری‌نصر؛ آرش هاشم‌نژاد؛ مسعود مرسلی


ارزیابی تأثیر آبیاری تکمیلی با آب شور بر کیفیت و کمیت انجیر دیم

صفحه 695-711

محمد عبداللهی پور؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ غلام رضا گلکار؛ حمیدرضا کمالی


بهره‌وری مصرف آب در محصول پیاز و ارزیابی راه‌کارهای بهبود آن

صفحه 799-820

حسن اوجاقلو؛ فرهاد اوجاقلو؛ محمد قربانیان؛ فرهاد میثاقی؛ بیژن نظری؛ اسماعیل کرمی دهکردی