دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1396 
تأثیر تنش رطوبتی و سوپرجاذب بر عملکرد محصول ذرت

صفحه 59-72

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ داود خدادادی دهکردی؛ اصلان اگدرنژاد


تخمین تابع تولید ارقام بادام‌‌زمینی در سطوح مختلف آب آبیاری و شوری

صفحه 87-104

علی عبدزاد گوهری؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین صدقی


برنامه‌ریزی آبیاری سویا با استفاده از اختلاف دمای هوا و پوشش گیاهی

صفحه 121-134

حامد احمدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ حمیدرضا عیسوند


بهینه‌سازی سیستم آبیاری موجی بر اساس متغیرهای آبیاری و هندسی جویچه با مدل SIRMOD

صفحه 151-166

نسرین آزاد؛ وحید رضاوردی نژاد؛ سینا بشارت؛ جواد بهمنش؛ علی اشرف صدرالدینی