دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-248 

مقاله پژوهشی

توسعۀ آب‌محور ترکیه در حوضه آبریز فرامرزی ارس

صفحه 1-26

سعید نسترنی عموقین؛ سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ عاطفه پرورش ریزی


استفاده از نانوذرات برگ نخل در بهبود خصوصیات پوشش بتنی کانال‌های انتقال آب

صفحه 43-54

علیرضا گوهری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سید سعید اسلامیان؛ آرمیتا معتمدی


آنالیز ایزوتوپ‌های پایدار 2H، 18O، 34S و 13Cدر منابع آب

صفحه 141-156

محمد میرزاوند؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ حمید کاردان مقدم