نویسنده = علی مریدی
ارزیابی پایداری امنیت آب و کشاورزی با تحلیل جدایی اقتصاد کشاورزی از مصرف آب زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

سورنا نادری؛ علی مریدی


تعیین مناطق بحرانی بارش سطح کشور ایران در دوره 2021-2040 بر اثر تغییر اقلیم

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 311-322

سامان جوادی؛ حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ حسین خواجه پور؛ تورج فتحی


بررسی روش‌های مختلف بازسازی بارش روزانه

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 323-340

هانیه سادات کرباسی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه بابلرود با استفاده از شاخص‌های کیفیت آب IRWQIsc، NSFWQI و CCME

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 551-563

علیرضا شاکر دنیوی؛ پوریا چلویان؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی


ارزش گذاری اقتصادی آب

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-16

شهرام قبادی؛ علی مریدی


مروری بر اندرکنش هیدرودینامیک جریان و زندگی آبزیان در جریان‌ آشفته رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 83-104

محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ علی مریدی


نقش طبیعی‌سازی جریان در برآورد حقابه زیست‌محیطی به روش‌های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی

دوره 12، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 615-628

شمیم طاهری گرجی؛ علی مریدی؛ سید محمد رضا مجدزاده طباطبایی


بررسی و تحلیل اثر خشکسالی بر سفره‌های آب زیرزمینی در ایران (مطالعه موردی دشت شهرکرد)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 327-348

فرهاد بهزادی؛ سامان جوادی؛ حسین یوسفی؛ علی مریدی


بررسی تغییرات دمای ایران در اثر تغییر اقلیم

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 237-248

حسین یوسفی؛ سامان پیربازاری؛ علی مریدی؛ حسین خواجه پور؛ هانیه سادات کرباسی؛ تورج فتحی