ارزش گذاری اقتصادی آب

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده

ارزش‌گذاری اقتصادی آب در تخصیص کارآمد منابع آب ، اتخاذ سیاست‌های مناسب و تصمیمات مؤثر، دارای نقش مهم و تعیین کننده‌ای است. ادبیات کشور حاوی تعداد زیادی از مقالات و تلاش‌های قابل توجه در زمینه ارزش‌گذاری اقتصادی آب می‌باشد. گستردگی و تنوع مطالعات موجود، ایجاب می نماید که با مروری بر کارهای تحقیقاتی انجام شده، چشم اندازی کلی از ارزش-گذاری‌ اقتصادی آب در کشور، ارائه گردد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استخراج، دسته بندی و تحلیل مطالعات موجود در مورد ارزش‌گذاری آب در بخش‌های مختلف اقتصاد، به یک جمع‌بندی در مورد روش‌های رایج و سیاست‌های پیشنهادی در این مطالعات ، نائل آید. بعلاوه، در این کار تلاش گردیده‌است تا با نقد و بررسی شیوه‌های به‌کار گرفته شده، خلأهای مطالعاتی را شناسایی نموده و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی در زمینه ارزش‌گذاری اقتصادی آب، ارائه گردد. براساس جمع‌بندی، افزایش قیمت آب در کلیه مصارف اعم از صنعتی، شهری و کشاورزی توصیه شده‌است. شرایط قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش آب در مصارف صنعتی و شهری مهیا است و در بخش کشاورزی مستلزم حمایت دولت و توسعه فناوری است. ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی وابسته به آب، در زمره بالاترین سطوح ارزش اقتصادی در استفاده‌های آب است. لذا توصیه گردیده‌است که حفظ جریان طبیعی در اکوسیستم‌های آبی در اولویت تخصیص منابع قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic valuation of water

نویسندگان [English]

  • shahram ghobadi 1
  • Ali Moridi 2
1 Department of Water, Wastewater and Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering, Water and Environment, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Civil, Water and Environmental department, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract

Economic valuation of water has an important and decisive role in the efficient allocation of water resources, appropriate policies and effective decision-making. The literature of the country contains a large number of articles and significant efforts in the field of economic valuation of water. The extent and diversity of Published studies requires that a general overview of the economic valuation of water in the country be provided by reviewing these studies. In this article, by extracting, categorizing and analyzing the existing studies on water valuation in different sectors of the economy, we try to reach a general conclusion about the policies proposed and common methods in these studies. In addition, this paper attempts to identify study gaps by critique of the methods used and, finally, offers suggestions for future research in the field of water economic valuation. According to the summary, increasing the price of water in all uses, including industrial, urban and agricultural uses, is recommended. The conditions for water value-based pricing are available for industrial and urban use, and in the agricultural sector requires government support and technology development. The economic value of water-related ecosystem services is among the highest levels of economic value in water uses. Therefore, it is recommended that conservation of natural flow in aquatic ecosystems be a priority for resource allocation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Allocation
  • Valuation Methods
  • Water Economics
  • Water Resources Management