مکان‌یابی جمع‌آوری آب باران برای توسعه پایدار روستایی مورد مطالعه : شهرستان سوادکوه شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

فاطمه شفیعی؛ فاطمه جعفری صیادی


تبیین سناریوهای فراروی مناسبات هیدروپلیتیکِ رودخانه‌های مرزی ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

زکیه آفتابی؛ مراد کاویانی راد؛ حمید حمید کاردان مقدم