دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

تعیین مناطق بحرانی بارش سطح کشور ایران در دوره 2021-2040 بر اثر تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

سامان جوادی؛ حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ حسین خواجه پور؛ تورج فتحی


بررسی میزان مصرف آب و انرژی در سطح مزارع شبکه آبیاری قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

وحید عاشوری؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ عباس روزبهانی


بررسی سازگاری گونه گیاهی وتیور در شرایط آبیاری با شیرابه زباله و فاضلاب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

صدرالدین عبدالهی منصورخانی؛ مهدی اسدی لور؛ علی فرزادیان؛ اصلان اگدرنژاد؛ علی عصاره


شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی نیترات آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش‌های آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

مونا نعمتی؛ محمود محمد رضاپور طبری؛ سید عباس حسینی؛ سامان جوادی


ارزیابی نحوه پخش نیترات در منابع آب زیرزمینی مجاور محدوده دفن زباله شهر لاهیجان: چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

امیر حاجی زاده؛ سید عباس حسینی؛ سامان جوادی؛ وهاب امیری


مطالعه تاثیر کیفیت آب بر سازه‌های سد و شبکه آبیاری وشمگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

محمدصادق عنبرسوز؛ کیومرث ابراهیمی؛ ابراهیم امیری تلکدانی


شبیه سازی جریان آب با انتقال رسوب در آبگیرهای سد انحرافی در پیچ یک آبراهه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

مهران آشناور؛ مهدی یاسی


شناسایی مکان و دبی پمپاژ چاه‌های ناشناخته با استفاده از الگوریتم اتوماتای یادگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

راوک پورجعفر چافجیری؛ حسین محمد ولی سامانی؛ سید حبیب موسوی جهرمی


بررسی روش‌های مختلف بازسازی بارش روزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

هانیه سادات کرباسی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


تنظیم تراز آب‌بند‌ها در کانال‌های آبرسانی با قابلیت RBO درHEC-RAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

زهرا نوروزی؛ کاظم شاهوردی؛ حسام قدوسی


ارزیابی ریسک سلامت عناصر کمیاب و مقایسه آن با GQI در آبخوان دشت آذرشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

Ata Allah Nadiri؛ ناصر جبراییلی اندریان؛ صالح طاهری زنگی؛ زهرا صدقی


مقاله مروری

روش‌های برآورد مقادیر برداشت و تخلیه منابع آب زیرزمینی (بخش اول: روش‌های مبتنی بر تجربیات بین‌المللی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

المیرا ولی‌پور؛ محمدمهدی رسولی؛ حامد کتابچی


روش‌های برآورد مقادیر برداشت و تخلیه منابع آب زیرزمینی (بخش دوم: بررسی وضعیت جهان و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

محمدمهدی رسولی؛ المیرا ولی‌پور؛ حامد کتابچی


مقاله پژوهشی

بازیابی منابع گسترده شوری وارده به رودخانه از آبخوان با استفاده از رویکرد شبیه سازی – بهینه سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

جمال محمدولی سامانی؛ فاطمه یوسفوند؛ حسین محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری


ارزیابی حساسیت شاخص‌های کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت(NSFWQI) و شاخص کیفیت آب سطحی ایران(IRWQIsc) بر کیفیت آب رودخانه نکارود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

محمد مظلومی موچانی؛ علی حاتمی؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی


ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه بابلرود با استفاده از شاخص‌های کیفت آب IRWQIsc،NSFWQI وCCME

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

علیرضا شاکر دنیوی؛ پوریا چلویان؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی


بررسی عملکرد مدل‌های داده‌کاوی در پیش‌بینی بارش و تحلیل وضعیت خشک‌سالی ایستگاه سینوپتیک بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

عماد محجوبی؛ حمید عبدل آبادی؛ جواد محجوبی؛ احسان غفوری


پیش‌بینی جریان ورودی سد امیرکبیر با استفاده از الگوهای دورپیوند اقلیمی و مدل-های یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

احسان واشقانی فراهانی؛ علی رضا Bavani؛ عباس روزبهانی؛ فرهاد بهزادی؛ میثاق بیدآبادی


مکان‌یابی جمع‌آوری آب باران برای توسعه پایدار روستایی مورد مطالعه : شهرستان سوادکوه شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

فاطمه شفیعی؛ فاطمه جعفری صیادی


تبیین سناریوهای فراروی مناسبات هیدروپلیتیکِ رودخانه‌های مرزی ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

زکیه آفتابی؛ مراد کاویانی راد؛ حمید حمید کاردان مقدم