دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی روش‌های تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه‌ای با حضور سوپرجاذب‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

اعظم احمدی سراییلانی؛ بهزاد آزادگان؛ حامد ابراهیمیان؛ محمود مشعل


2. مقایسه مدل های ماشین بردار و شبکه عصبی تابع پایه شعاعی در پیش بینی کیفیت آب سیمینه رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

بهاره حسین پناهی؛ سامان نیک مهر؛ کیومرث ابراهیمی


3. روشی نوین برای تامین نیاز آبی برنج براساس پتانسیل ماتریک نزدیک به اشباع خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

حجت قربانی واقعی؛ حسین صبوری سیاهگورابی؛ فاختک طلیعی طبری


4. برنامه‌ریزی منابع آب در حوضه آبریز کرخه با توجه به درآمد ناخالص بخش کشاورزی، توازن در توزیع درآمد کشاورزی و تامین حقابه محیط‌زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

امیر حاتم خانی؛ علی مریدی؛ مجتبی شوریان؛ محمدصادق اسکندری


5. برآورد میزان تبخیر - تعرق و ضریب گیاهی گیاه دارویی خرفه به روش لایسیمتری در شهرستان شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

زهرا میری؛ عباس خاشعی سیوکی؛ امیر سالاری


6. بررسی قابلیت استفاده از ضریب تشت تبخیر برای محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع در منطقه خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

مبینا احمدی مرادی؛ مهری سعیدی نیا؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور


7. تعیین مناطق بحرانی بارش سطح کشور ایران در دوره 2021-2040 بر اثر تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

سامان جوادی؛ حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ حسین خواجه پور؛ تورج فتحی


8. تحلیل حساسیت اثر عوامل اقلیمی و غیر اقلیمی بر نوسانات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نجف‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

محمد جواد زارعیان


9. بررسی آزمایشگاهی رابطه بین نشت و فشار برای قطرها و جنس‌های مختلف لوله در خطوط انتقال آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

جعفر مامی زاده؛ محمد محمدی؛ رضا رضایی؛ لیلی شفیعی


10. ارزیابی مدل SWAP در برآورد رطوبت، شوری خاک و عملکرد سه رقم ذرت علوفه‌ای در شرایط استفاده از آب شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

مرتضی خوش سیمای چنار؛ حمیده نوری؛ ژیلا محمودی ملامحمود


11. توسعه مدل بهره برداری دستی به‌منظور بهبود کفایت و پایداری توزیع آب کشاورزی در کانال های اصلی آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

جواد پورمحمود؛ سید مهدی هاشمی


12. ارزیابی پیش بینی هیدروگراف آبخوان با رویکرد شبکه های بیزین منفرد و یکپارچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1400

حمید کاردان مقدم؛ عباس روزبهانی


13. ارزیابی عملکرد شبکه پایش کیفی رودخانه‌های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

نسرین خدامرادی وطن؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


مقاله مروری

14. مروری بر کارایی مدل عددی WRF-ARW به‌عنوان ابزاری در شبیه‌سازی‌های بارش ایران‌زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

محمدامین مداح؛ فاطمه پرهیزکار


مقاله پژوهشی

15. بررسی تأثیر توأمان مقادیر مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و بهره‌وری ذرت در آبیاری قطره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

محمد سعید جعفری؛ حمیده نوری؛ حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ یاسمین سوهانی


16. چرا مدیریت منابع انسانی-اکولوژیکی کشور با چالش مواجه شده است؟ مطالعه موردی متابولیسم جامعه حوضه آبریز ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

علی مریدی؛ علیرضا تقدیسیان


17. ارتقا مدیریت بهره‌برداری تلفیقی آب کشاورزی در شبکه آبیاری با هدف تعادل بخشی آبخوان (مورد مطالعاتی: شبکه آبیاری قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

محسن حسینی جلفان؛ مهدی یاسی


18. اثر بیوچار ذرت علوفه‌ای و کود اوره بر ویژگی‌های شیمیایی خاک و عملکرد فلفل دلمه‌ای تحت شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

اکرم حسین نژاد میر؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ عبدالمجید لیاقت؛ سهیل کریمی؛ فریبرز عباسی


19. بررسی تاثیر کاربرد بیوچار بر بهره وری آب آبیاری در گیاه جو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

حسین عباسعلیان؛ جابر سلطانی؛ علی بهرامی سامانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ اعظم برزویی؛ مریم احمدوند


20. حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی با ضرایب متغیر در رودخانه با استفاده از تبدیل لاپلاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

محمدجواد فردادی شیل‌سر؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


مقاله مروری

21. مروری بر روش‌های پیش‌بینی و هشدار سیلاب واریزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

میترا تنهاپور؛ محمد ابراهیم بنی حبیب


مقاله پژوهشی

22. تاثیر افزایش ظرفیت مخزن بر پایداری استاتیکی سد خاکی (مطالعه موردی: سد خاکی کمال صالح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

نازنین شاه کرمی؛ ساناز عالی محمدی پیرانشاهی


23. بررسی اثر عمق پایاب بر روی عملکرد توربین پیچ ارشمیدس در تولید انرژی از جریان آب در کانالها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

کاظم شاهوردی


24. اثر شیوه بهره برداری از منابع آبی بر شاخص های بهره وری مصرف آب محصول زیتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

فرشید محمدی؛ حسن اوجاقلو؛ محمد قربانیان


25. ارزیابی امنیت آبی ایران در سطح استانی با استفاده از شاخص ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

بنفشه زهرائی؛ سینا سالمی سرمست