دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی سازگاری گونه گیاهی وتیور در شرایط آبیاری با شیرابه زباله و فاضلاب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

صدرالدین عبدالهی منصورخانی؛ مهدی اسدی لور؛ علی فرزادیان؛ اصلان اگدرنژاد؛ علی عصاره


ارزیابی نحوه پخش نیترات در منابع آب زیرزمینی مجاور محدوده دفن زباله شهر لاهیجان: چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

امیر حاجی زاده؛ سید عباس حسینی؛ سامان جوادی؛ وهاب امیری


شبیه سازی جریان آب با انتقال رسوب در آبگیرهای سد انحرافی در پیچ یک آبراهه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

مهران آشناور؛ مهدی یاسی


شناسایی مکان و دبی پمپاژ چاه‌های ناشناخته با استفاده از الگوریتم اتوماتای یادگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1402

راوک پورجعفر چافجیری؛ حسین محمد ولی سامانی؛ سید حبیب موسوی جهرمی


ارزیابی حساسیت شاخص‌های کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت(NSFWQI) و شاخص کیفیت آب سطحی ایران(IRWQIsc) بر کیفیت آب رودخانه نکارود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

محمد مظلومی موچانی؛ علی حاتمی؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی


تأثیر کاربرد بیوچار طبیعی بر بهره‌وری کود نیتروژن در اسفناج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

جعفر نیکبخت؛ شقایق وزیری؛ طاهر ّبرزگر


ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک سدها با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-ANP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

جمال محمدولی سامانی؛ راضیه خسروی طا ئمه؛ سیده لیلا رضوی طوسی


تحقیق آزمایشگاهی آثار هیدرولیکی شکست روگذری سدهای خاکی همگن تحت سناریوهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

مهدی ابراهیمی؛ میرعلی محمدی؛ سید محمدهادی مشکاتی؛ فرهاد ایمانشعار


بررسی جایگاه زنان در مدیریت منابع آب (رویکردی تطبیقی به اسناد توسعه پایدار سازمان ملل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

هاجر آذری؛ مستانه چمنی


تلفیق سیستم‌های کنترل بالادست و پائین‌دست خودکار با مدل‌های غیرخطی شبیه‌سازی کانال: پیاده‌سازی، اجرا و مقایسه نتایج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1402

زهرا نوروزی راد؛ کاظم شاهوردی؛ حسام قدوسی


ارزیابی مدلهای محاسبات نرم در همگن‌ بندی هیدرولوژیکی سیلاب ناحیه ‌ای‌ مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

سحر صفری؛ محمد صادق صادقیان؛ هومن حاجی کندی؛ سید سجاد مهدی زاده


ارزیابی زمانی و مکانی پایگاههای جهانی بارش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

فاطمه مقدسی؛ مهنوش مقدسی؛ مهدی محمدی قلعه نی


ارزیابی و تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی و تصاویر چند طیفی Sentinel-2 و Landsat-8 در شوره‌زار دشت قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

محدثه السادات فخار؛ بیژن نظری


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان تخصیص منابع آب؛ مطالعه موردی: سد مخزنی مخملکوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1402

بابک شاهی نژاد؛ حجت الله یونسی؛ علی کاکاوند؛ حسین یوسفی سهزابی


واکاوی پیشینه محاسبات بیلان منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی هشتگرد واقع در استان البرز، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1402

حامد کتابچی؛ داود محمودزاده؛ محمدرضا زاغیان؛ توفیق سعدی؛ مهسا جمعدار


تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب مخازن سد کارون و دز ناشی از عدم قطعیت هیدروگراف جریان‌های ورودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1402

بهار محمدی؛ مهدی رادفر؛ حسین فتحیان؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


بررسی برخی از شاخص های رشد، نشت الکترولیت و محتوی نسبی آب در گیاه ریحان تحت سطوح مختلف آبیاری و نانوزئولیت در شرایط گلخانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

سمانه نوری؛ جواد بهمنش؛ وحید رضاوردی نژاد؛ صاحبعلی بلندنظر؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ نسرین آزاد


ارزیابی برهم‌کنش سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و بهره وری آب ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: خرم آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

مبینا احمدی مرادی؛ مهری سعیدی نیا؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور


ارزیابی شبکه پایش کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت دز با استفاده از تئوری آنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1402

لیلا مرادی پور؛ احمد فتحی؛ فرشاد احمدی


مدلسازی اکسیژن محلول در مخزن اکباتان با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

سیده زهرا حسنی؛ پریساسادات آشفته


توسعۀ آب‌محور ترکیه در حوضه آبریز فرامرزی ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

سعید نسترنی عموقین؛ سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ عاطفه پرورش ریزی


ارزیابی جامع فلوراید درمنابع آب محدوده ماکو-بازرگان-پلدشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

Ata Allah Nadiri؛ زهرا صدقی؛ سینا صادق فام