دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تعیین مناطق بحرانی بارش سطح کشور ایران در دوره 2021-2040 بر اثر تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

سامان جوادی؛ حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ حسین خواجه پور؛ تورج فتحی


بررسی میزان مصرف آب و انرژی در سطح مزارع شبکه آبیاری قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

وحید عاشوری؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ عباس روزبهانی


ارزیابی وضعیت تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

پدرام کریمیان؛ مجتبی شوریان؛ حمید کاردان مقدم


بررسی تاثیر روش‌های کم‌آبیاری بر عملکرد، آب مصرفی و اجزای عملکرد برنج (رقم بینام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

رضا فیروزپور؛ علی شاهنظری؛ علی اکبرزاده؛ مصطفی یوسفیان


ارزیابی تطبیقی داده‌های شبکه‌ای بارش و دمای سامانه جهانی داده‌گواری زمینی (مطالعه موردی: حوضه حله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

سعید شکری کوچک؛ علی محمد آخوندعلی؛ محمدرضا شریفی؛ وحید شکری کوچک


ارزیابی مدل بارش- رواناب- نگهداشت (3RM) در حوزه‌های آبخیز کسیلیان و درجزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

سعیده ایزدی؛ شایان شامحمدی


تحلیل عدم‌قطعیت شبیه‌سازی عددی هجوم آب به تونل انتقال آب صفارود کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

احمد جعفرزاده؛ امیر صابری‌نصر؛ آرش هاشم‌نژاد؛ مسعود مرسلی


بررسی اثرات تخریبی جریان سیلابی بر روی دال بتنی کف سرریز (مطالعه موردی: سرریز سد بوکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

امیر بهرامی فر؛ حسن افشین؛ مهرداد امامی تبریزی


ارزیابی تاثیر سناریوهای مختلف مدیریت منابع آب با رویکرد تامین نیازهای آبی زیست محیطی تالاب در حوضه آبریز (مطالعه موردی: تالاب امیرکلایه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

هادی مدبری؛ مرتضی کریمی؛ بابک رازدار؛ امیر کاسی؛ لادن کاظمی راد؛ خلیل جلیلی


تحلیل عددی رفتار استاتیکی سد خاکی تحت تاثیر تغییر شیب هسته (مطالعه موردی: سد آزاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

نازنین شاه کرمی؛ مریم بیات


ارزیابی نقش الگوریتم بیلان انرژی مبتنی بر سنجش‌ازدور در بهبود مدیریت آبیاری در دشت قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

محدثه السادات فخار؛ عباس کاویانی


ارزیابی روش‌های مختلف آبیاری در حوضه زاینده رود با استفاده از رویکرد همبست آب، انرژی، غذا و کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

حوریه مسائلی؛ سید علیرضا گوهری؛ محمد شایان نژاد


مدلسازی عددی اثر کشیدگی بیضوی بر عملکرد هیدرولیکی دریچه سالونی بیضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

سید محسن سجادی؛ فرانک مبارک؛ جواد احدیان؛ مهدی زینی وند


ارزیابی روش پیچیده و استدلالی طراحی شبکه دفع آب‌‌های سطحی با استفاده از شبیه‌‌سازی- بهینه‌‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

سونیا صادقی؛ جمال محمدولی سامانی؛ حسین سامانی


نقش طبیعی سازی جریان در برآورد حقابه زیست محیطی به روش های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

شمیم طاهری گرجی؛ علی مریدی؛ سید محمد رضا مجدزاده طباطبایی


مقایسه صحت روش‌های مختلف پردازش تصویر در برآورد پوشش سایه‌انداز گیاه چغندرقند با استفاده از تصاویر دوربین دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

سیدرضا حدادی؛ مسعود سلطانی؛ معصومه‌ هاشمی