دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مدل مدیریت راهبردی تبادل آب مجازی محصولات کشاورزی و دامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

علی محمدی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب


2. ارزیابی آسیب‌پذیری و پهنه بندی ریسک آب‌های زیرزمینی در دشت اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

حسین سعادتی؛ آرش ملکیان؛ علیرضا مقدمنیا


3. برآورد میزان تلفات ناشی از انتقال، توزیع و تحویل آب کشاورزی، مورد مطالعه: شبکه آبیاری رودشت اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

حبیب کریمی اورگانی؛ سید مهدی هاشمی؛ سید ابراهیم هاشمی گرمدره؛ عبدالمجید لیاقت


4. طراحی، ساخت و ارزیابی کارآیی لایسیمتر وزنی خودکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

واحدبردی شیخ؛ حسن رضایی مقدم؛ رویا جعفری؛ زهره غلامی؛ جواد شیخ


5. ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک با آبپاش متحرک در شهرستان خاش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

محمدحنیف میربلوچ؛ معصومه دلبری؛ حلیمه پیری


6. تعیین نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

زینب سجودی؛ فرهاد میرزایی اصلی


7. اثر شدت‌های مختلف کم‌آبی و شوری بررشد برگ، ساقه و ریشه گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

مهسا بصیری؛ هوشنگ قمرنیا؛ مختار قبادی


8. ارزیابی مدل‌های تلفیقی با کاربرد الگوریتم‌های فرا ابتکاری بهینه‌سازی PSO و GA در مدل ANFIS برای پیش-بینی ضریب انتشار آلاینده‌ در رودخانه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

یاسر مهری؛ میلاد مهری؛ جابر سلطانی


9. تاثیرکاربرد چرخشی آب شور بر تبخیر-تعرق و رشد پاجوش‌های خرمای رقم برحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

مجید علی حوری


10. شبیه سازی تاثیر تغییر اقلیم بر میزان رواناب ناشی از ذوب برف منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز سراب صیدعلی - لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

علی حقی زاده؛ حسین یوسفی؛ یزدان یاراحمدی؛ آرمان کیانی


11. بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

حسین بانژاد؛ معصومه متانت؛ مرتضی گلدانی؛ مصطفی قلی زاده


12. تحلیل محتوای یک قرن قانون‌گذاری آب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1399

جمشید اقبالی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ محمدجواد جاوید