دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی سازگاری گونه گیاهی وتیور در شرایط آبیاری با شیرابه زباله و فاضلاب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

صدرالدین عبدالهی منصورخانی؛ مهدی اسدی لور؛ علی فرزادیان؛ اصلان اگدرنژاد؛ علی عصاره


ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک سدها با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-ANP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

جمال محمدولی سامانی؛ راضیه خسروی طا ئمه؛ سیده لیلا رضوی طوسی


ارزیابی زمانی و مکانی پایگاههای جهانی بارش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

فاطمه مقدسی؛ مهنوش مقدسی؛ مهدی محمدی قلعه نی


تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب مخازن سد کارون و دز ناشی از عدم قطعیت هیدروگراف جریان‌های ورودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1402

بهار محمدی؛ مهدی رادفر؛ حسین فتحیان؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


بررسی برخی از شاخص های رشد، نشت الکترولیت و محتوی نسبی آب در گیاه ریحان تحت سطوح مختلف آبیاری و نانوزئولیت در شرایط گلخانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

سمانه نوری؛ جواد بهمنش؛ وحید رضاوردی نژاد؛ صاحبعلی بلندنظر؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ نسرین آزاد


ارزیابی برهم‌کنش سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و بهره وری آب ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: خرم آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

مبینا احمدی مرادی؛ مهری سعیدی نیا؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور


ارزیابی شبکه پایش کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت دز با استفاده از تئوری آنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1402

لیلا مرادی پور؛ احمد فتحی؛ فرشاد احمدی


مدلسازی اکسیژن محلول در مخزن اکباتان با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

سیده زهرا حسنی؛ پریساسادات آشفته


توسعۀ آب‌محور ترکیه در حوضه آبریز فرامرزی ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

سعید نسترنی عموقین؛ سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ عاطفه پرورش ریزی


ارزیابی جامع فلوراید درمنابع آب محدوده ماکو-بازرگان-پلدشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

Ata Allah Nadiri؛ زهرا صدقی؛ سینا صادق فام


ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای اجراشده در شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

Houshang Ghamarnia؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ حبیب عباسی


تحلیل خطر و آسیب‌پذیری در برابر سیل در شبکه‌های آبیاری، موردکاوی دشت شعیبیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

مینو جمشیدزاده؛ ساناز بمبئی چی؛ عاطفه پرورش ریزی


برآورد عملکرد جو بر اساس داده‌های سنجش از دور و الگوریتم‌های یادگیری ماشین XGBoost و SVM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

هانیه بوربور؛ محمد عبداللهی پور؛ حجت عبدالهی؛ محمود مشعل


ارزیابی تکنیک سنجش از دور و مدل های یادگیری ماشین در برآورد تبخیروتعرق گیاه نیشکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

محمد علوی؛ محمد الباجی؛ منا گلابی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید همایونی


تحلیل حساسیت برای کمی‌سازی عدم قطعیت در مدلسازی سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد ماکو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

بهزاد شکوری؛ میرعلی محمدی؛ میر جعفر صادق صفری


کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی کپک مخاطی (SMOA) در بهره‌برداری بهینه از سامانه سه‌مخزنه برق‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

پریساسادات آشفته


اثر اتصال دو طرفه بر عملکرد هیدرولیکی لوله فرعی آبیاری قطره‌ای نواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

خشایار پیغان؛ مجید شریفی پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ امیرحمزه حقی آبی


مقاله مروری

عملکرد توربین پیچ ارشمیدس: مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

عباس گودینی؛ کاظم شاهوردی؛ سعید گوهری


مقاله پژوهشی

بررسی توزیع رطوبت خاک در آبیاری زیر سطحی گلدانی با سطوح مختلف شوری آب (مطالعه موردی گیاه ریحان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

حسن کریمی؛ محمود مشعل؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره


برآورد درصد پوشش گیاهی ذرت با استفاده از الگوریتم‏های پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

مسعود سلطانی


اثر تراکم سازه‌های حاشیه پیچان‌رودها روی مشخصات جریان در مواقع سیلابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

محمد نقوی؛ میرعلی محمدی؛ قربان مهتابی


بررسی تغییرات طول دوره رشد گندم دیم تحت تأثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

سیاوش انصاری؛ سامان جوادی؛ سید مهدی هاشمی؛ بهزاد آزادگان


استفاده از نانو ذرات برگ نخل در بهبود خصوصیات مکانیکی پوشش بتنی کانال های انتقال آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

علیرضا گوهری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سید سعید اسلامیان؛ آرمیتا معتمدی


شبیه‌سازی رواناب سطحی شهری و اولویت‌بندی روش‌های توسعه‌کم‌اثر با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

اسماعیل حصاری؛ علی‌محمد آخوندعلی؛ محمدامین مداح


برآورد نیاز آبی بر اساس تصاویر ماهواره ای به منظور تحلیل مناسب تحویل آب در شبکه های آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

کاظم شاهوردی؛ حسام قدوسی؛ جواد اسدی؛ حسن اوجاقلو


بهینه‌سازی تخصیص بار آلودگی در رودخانه کر با رویکرد تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

حسین منتصری؛ محسن علمداری؛ محمد پروین نیا؛ رضا خلیلی


بررسی عددی تاثیر استغراق های مختف بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در دریچه سالونی مستطیلی چندگانه با استفاده از Flow3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

ستاره فتحی؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان؛ عباس پارسائی


بررسی اثرات زیست‌محیطی و اقتصادی طرح‌های آبیاری تحت فشار مینی‌بابلر در شهرستان بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

مریم میر؛ مریم وراوی پور؛ بهزاد آزادگان؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره