دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-171 
5. طراحی، ساخت و ارزیابی کارآیی لایسیمتر وزنی خودکار

صفحه 61-73

واحدبردی شیخ؛ حسن رضایی مقدم؛ رویا جعفری؛ زهره غلامی؛ جواد شیخ


9. تحلیل محتوای یک قرن قانون‌گذاری آب در ایران

صفحه 113-129

جمشید اقبالی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ محمدجواد جاوید


10. تعیین نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری

صفحه 131-141

زینب سجودی؛ فرهاد میرزایی اصلی


11. برآورد میزان تلفات ناشی از انتقال، توزیع و تحویل آب کشاورزی، مورد مطالعه: شبکه آبیاری رودشت اصفهان

صفحه 143-156

حبیب کریمی اورگانی؛ سید مهدی هاشمی؛ سید ابراهیم هاشمی گرمدره؛ عبدالمجید لیاقت