دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 173-363 

مقاله پژوهشی

ارزیابی مزرعه ای تأثیر دو پلیمر سوپرجاذب A200 و استاکوزورب بر هیدرولیک جریان در آبیاری جویچه‌ای

صفحه 173-187

اعظم احمدی سراییلانی؛ محمود مشعل؛ بهزاد آزادگان؛ پیام کمالی


بررسی امکان تولید آب از هوای مرطوب در مدل گلخانه ای مجهز به مبدل حرارتی

صفحه 221-231

پیام کمالی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ سامان جوادی؛ ساسان علی نیایی فرد؛ حامد ابراهیمیان


بررسی نقش بازار در تخصیص بهینه آب در دشت شازند

صفحه 347-363

مجید کارخانه؛ احمد سرلک؛ کامبیز هژبر کیانی