نویسنده = بنی حبیب، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 4
1. مدل مدیریت راهبردی تبادل آب مجازی محصولات کشاورزی و دامی ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 15-29

علی محمدی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب


2. ارزیابی اجتماعی سناریوهای حکمرانی آب زیرزمینی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 305-319

سمانه غفوری خرانق؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سامان جوادی


3. امکان سنجی بکارگیری روش های غیرسازه ای و خودکارسازی در ارتقا بهره برداری از سامانه های توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-127

مهدی یلتقیان خیابانی؛ سید مهدی هاشمی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ یوسف حسنی


4. استفاده از مدل شباهت به گزینۀ ایده‌آل اصلاحی جهت ارزیابی گزینه‌های مدیریت سیلاب

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 69-81

نسترن چیت ساز؛ محمد ابراهیم بنی حبیب