نویسنده = رضا خلیلی
بهینه‌سازی تخصیص بار آلودگی در رودخانه کر با رویکرد تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 169-185

حسین منتصری؛ محسن علمداری؛ محمد پروین نیا؛ رضا خلیلی


شبیه‌سازی عددی الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری در کانال‌های پیچان‌رودی با بستر متحرک

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 187-205

حسین منتصری؛ حسین ساریخانی؛ رضا خلیلی


ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه بابلرود با استفاده از شاخص‌های کیفیت آب IRWQIsc، NSFWQI و CCME

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 551-563

علیرضا شاکر دنیوی؛ پوریا چلویان؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی