کلیدواژه‌ها = رواناب
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مزرعه ای تأثیر دو پلیمر سوپرجاذب A200 و استاکوزورب بر هیدرولیک جریان در آبیاری جویچه‌ای

دوره 10، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 173-187

اعظم احمدی سراییلانی؛ محمود مشعل؛ بهزاد آزادگان؛ پیام کمالی


2. ارزیابی سیستم آبیاری جویچه‌ای با مقادیر مختلف دبی ورودی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 191-202

ساره سیاری؛ مجید رحیم پور؛ محمد ذونعمت کرمانی


3. پیش بینی احتمالاتی اثرهای تغییر اقلیم بر آبخوان آبرفتی دشت همدان - بهار

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-41

همت سلامی؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا مساح بوانی