کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی
ارزیابی مدل‌‏‎های محاسبات نرم در همگن‌بندی هیدرولوژیکی سیلاب ناحیه‌ای (مطالعه موردی: حوضه ‏آبریز کرخه)‏

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 817-835

سحر صفری؛ محمد صادق صادقیان؛ هومن حاجی کندی؛ سید سجاد مهدی زاده


شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی نیترات آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش‌های آماری

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 527-550

مونا نعمتی؛ محمود محمد رضاپور طبری؛ سید عباس حسینی؛ سامان جوادی