نویسنده = مسعود سلطانی
برآورد درصد پوشش گیاهی ذرت با استفاده از الگوریتم‏های پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

مسعود سلطانی


شبیه سازی تعیین عمق کارگذاری ستون شن در سه بافت خاک برای سامانه آبیاری قطره ای درخت سیب

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 829-843

مسعود سلطانی؛ محدثه السادات فخار؛ حسین ربانیها