تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی برای عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدل کامپیوتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین - ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین - ایران

3 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران

چکیده

کاشت در زمان مناسب و آبیاری تکمیلی از روش‏های مدیریتی مؤثر بر افزایش بهره‏وری آب باران و بهبود عملکرد محصول عدس دیم به‌شمار می‏آیند و در تحقیقات متعددی کانون توجه قرار گرفته‏اند. به‌همین دلیل در این تحقیق با تهیۀ یک مدل کامپیوتری، زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی برای گیاه عدس، در شرایط آب‌وهوایی شهر قزوین بررسی شد. در این مدل با استفاده از داده‏های هواشناسی، جغرافیایی، اطلاعات خاک و گیاه مورد نظر و براساس روابط فائو، محتوای رطوبتی خاک و نیاز آبی گیاه عدس در طول دورۀ رشد به‌صورت روزانه، محاسبه و مقایسه شد. درنهایت تاریخ کاشتی که در طول دورۀ رشد و مراحل حساس، کمترین تنش به گیاه وارد شده بود، مناسب‏ترین تاریخ کاشت معرفی شد. زمان آبیاری تکمیلی نیز با هدف به‌حداقل رساندن تنش‏های وارد بر گیاه در مرحلۀ میانی رشد تعیین شد. براساس نتایج مدل، از بین زمان‏های بررسی‌شده (چهار تاریخ کاشت: 25 اسفند، 5، 15 و 25 فروردین)، زمان مناسب کاشت عدس بهاره، 25 اسفند و زمان مناسب آبیاری تکمیلی، 10 تا 15 روز پس از شروع مرحلۀ حساس رشد (مرحلۀ میانی) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of planting date and supplemental irrigation for rainfed lentil in Qazvin plain by computerized model

نویسندگان [English]

  • Abbas Sotoodeh Nia 1
  • Behnoush Kamali 2
  • Masoud Soltani 3
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Water Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Ph.D. Student, Department of Water Engineering, College of Aboureyhan, University of Tehran, Pakdasht, Iran
چکیده [English]

Planting at the right time and supplemental irrigation are considered as the effective management practices in increasing rain productivity and rainfed lentil yield and have been discussed in several studies. In this study, the suitable planting date and supplemental irrigation time for lentil in Qazvin weather conditions were examined in a computerized model. In this model, soil water content and water requirement of lentil crop were calculated by meteorological and geographic data, information of slightly soil and plant and according to FAO relations and then were compared. Finally, the planting date with the least amount of stress to the plant during the growth period and sensitive stages was identified as the most suitable planting date. The time of supplemental irrigation also was determined in order to minimize the amount of stress to the plant in the intermediate stage of growth. Based on the results of the model among the planting dates (March, 15th; March, 24th; April, 3th and April, 13th) the suitable planting time for spring lentil was March, 15th from the review times and the suitable time for supplemental irrigation was 10-15 days after the start of the sensitive growth stage (intermediate stage).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • computerized model
  • Lentil
  • planting date
  • rain productivity
  • single irrigation