نویسنده = بابازاده، حسین
تعداد مقالات: 3
1. تخمین تابع تولید ارقام بادام‌‌زمینی در سطوح مختلف آب آبیاری و شوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-104

علی عبدزاد گوهری؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین صدقی


2. ارزیابی توابع کاهش جذب آب گوجه‌‌فرنگی (Solanum lycopersicum) در شرایط تنش هم‌زمان کم‌آبی و شوری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 149-161

حسین اردلانی؛ حسین بابازاده؛ حسین ابراهیمی