نویسنده = صابر جمالی
ارزیابی اثر کود نیتروژن و روش‌های آبیاری جویچه‌ای یک در میان بر کارایی کاربرد آب در کشت گیاه کینوا

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 99-112

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ سیده محبوبه زین‌الدین


امکان‌سنجی استفاده از آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.)

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 263-275

صابر جمالی؛ فراست سجادی؛ ابوطالب هزارجریبی


امکان‌سنجی استفاده از آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه ترة ایرانی (Allium persicum L.)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 29-42

صابر جمالی؛ حسین شریفان؛ فراست سجادی