نویسنده = سجادی، فراست
تعداد مقالات: 5
1. امکان‌سنجی استفاده از آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 263-275

صابر جمالی؛ فراست سجادی؛ ابوطالب هزارجریبی


2. اثر توأم رژیم‌های مختلف آب دریا و کم‌آبیاری بر خصوصیات برگ گیاه کینوا (رقم Titicaca)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 177-191

صابر جمالی؛ حسین شریفان؛ فراست سجادی


4. امکان‌سنجی استفاده از آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه ترة ایرانی (Allium persicum L.)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-42

صابر جمالی؛ حسین شریفان؛ فراست سجادی


5. تأثیر تنش شوری و بیش‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-100

فراست سجادی؛ حسین شریفان؛ ابوطالب هزارجریبی؛ قربان قربانی نصرآباد