نویسنده = حسن اوجاقلو
برآورد آب آبیاری در شبکه‌های آبیاری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 157-167

کاظم شاهوردی؛ حسام قدوسی؛ جواد اسدی؛ حسن اوجاقلو


بهره‌وری مصرف آب در محصول پیاز و ارزیابی راه‌کارهای بهبود آن

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 799-820

حسن اوجاقلو؛ فرهاد اوجاقلو؛ محمد قربانیان؛ فرهاد میثاقی؛ بیژن نظری؛ اسماعیل کرمی دهکردی


اثر شیوه بهره برداری از منابع آبی بر شاخص های بهره وری مصرف آب محصول زیتون

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 643-658

فرشید محمدی؛ حسن اوجاقلو؛ محمد قربانیان