نویسنده = قبادی، مختار
تعداد مقالات: 3
1. اثر شدت‌های مختلف کم‌آبی و شوری بررشد برگ، ساقه و ریشه گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-14

مهسا بصیری؛ هوشنگ قمرنیا؛ مختار قبادی


2. بررسی کارایی مدل SALTMED در تخمین عملکرد گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش‌های شوری و کم‌آبیاری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-79

مهسا بصیری؛ هوشنگ قمرنیا؛ مختار قبادی؛ رجب رجب


3. بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم عدس (Lens Culinaris L.)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 215-227

هوشنگ قمرنیا؛ آزاده خلدی رضائی؛ مختار قبادی