نویسنده = ابراهیمی پاک، نیاز
تعداد مقالات: 3
1. انتخاب مدل بهینه نفوذ آب در خاک ( مطالعه موردی: اراضی جهاد نصر استان خوزستان)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 291-304

حمید زارع ابیانه؛ احمد خسرایی؛ نیاز علی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ مهدی جوزی


2. ارزیابی و تحلیل حساسیت مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد چغندرقند تحت تنش‌های آبی در شهرکرد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 319-332

نیاز علی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدر نژاد


3. ارزیابی مدیریت مصرف آب آبیاری و کود بور در جهت افزایش کارایی مصرف آب چغندرقند

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 53-67

نیاز ابراهیمی پاک؛ مهرزاد مستشاری