مقایسۀ عملکرد حال حاضر شبکۀ آبیاری و زهکشی ورامین با سناریوی شب‌خاموشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، پاکدشت ، ایران.

2 دانشیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، پاکدشت، ایران

چکیده

یکی از عواقب مدیریت و بهره‌برداری ضعیف در شبکه‌های آبیاری، تحویل و توزیع نامناسب آب به کانال‌ها و انشعابات و به‌تبع آن توزیع نامناسب آب در سطح اراضی پایین‌دست است. این تحقیق با هدف شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد شبکۀ آبیاری ورامین با استفاده از نرم‌افزار هیدرودینامیکی سوبک انجام گرفته است. به‌منظور ارزیابی عملکرد شبکه و مقایسۀ نتایج حاصل از شبیه‌سازی، از شاخص‌های مولدن و گیتس استفاده شده است. شبیه‌سازی برای سه کانال درجه دو واقع در محدوده‌های ابتدایی، میانی و انتهایی شبکه برای سناریوی دور تناوب آبیاری هفت‌روزه و شب‌خاموشی تعریف شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از شاخص‌های راندمان، کفایت، عدالت و اعتمادپذیری توزیع به‌ترتیب با مقادیر 1، 59/0، 21/0 و 034/0 در کل شبکۀ آبیاری ورامین می‌توان گفت سناریوی شب‌خاموشی دارای عملکرد مناسب‌تری است. در نتیجه می‌توان اظهار داشت که پایین‌دست شبکه در سناریوی شب‌خاموشی نسبت به سناریوی تناوب هفت‌روزۀ آب کافی در اختیار آب بران پایین‌دست قرار می‌دهد و آنها نیز می‌توانند به‌طور عادلانه‌ همانند آب‌‌‌‌بران بالادست، از شبکۀ آب برداشت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the now performance of irrigation and drainage network Varamin with off night scenario

نویسندگان [English]

  • Mina Sadat Seyedjavad 1
  • Mahmoud Mashaal 2
1 Graduated University of Tehran, College of Abureyhan, Pakdasht, Iran
2 Professor University of Tehran, College of Abureyhan, Pakdasht, Iran.
چکیده [English]

One of the consequences of poor management and operation of irrigation systems, poor water delivery and distribution channels and divisions and consequently improper distribution of water level downstream. The study of simulation and performance evaluation software using hydrodynamic Sobek Varamin irrigation is done. In order to evaluate the network performance and compare the results of simulation, the parameters are used Molden and Gates. Simulation has been defined for the three channels degree in elementary, middle and end of irrigation network ranges, scenario for seven days and off nights. According to the results of the indicators of efficiency, adequacy, equity and reliability of the distribution network can be expressed in Varamin irrigation off night scenario is better. The result can be expressed that downstream network in the scenario of off night is better than seven days scenario and put enough water available to downstream farmers, and they can also fair to the farmers upstream, the water networks to harvesters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hydrodynamic model Sobek
  • indicators of performance evaluation
  • operation
  • second channel
  • simulation