کلیدواژه‌ها = سد خاکی
تحلیل حساسیت برای کمی‌سازی عدم قطعیت در مدلسازی سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد ماکو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

بهزاد شکوری؛ میرعلی محمدی؛ میر جعفر صادق صفری


پژوهش آزمایشگاهی آثار هیدرولیکی شکست روگذری سدهای خاکی همگن تحت سناریوهای مختلف

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 651-664

مهدی ابراهیمی؛ میرعلی محمدی؛ سید محمدهادی مشکاتی؛ فرهاد ایمانشعار