کلیدواژه‌ها = تابع محلی درون‌یاب نقطه‌ای شعاعی
تحلیل عدم‌قطعیت شبیه‌سازی عددی هجوم آب به تونل انتقال آب صفارود کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

احمد جعفرزاده؛ امیر صابری‌نصر؛ آرش هاشم‌نژاد؛ مسعود مرسلی