نویسنده = �������� ������������ ������������
بررسی نقش بازار در تخصیص بهینه آب در دشت شازند

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 347-363

مجید کارخانه؛ احمد سرلک؛ کامبیز هژبر کیانی