نویسنده = غلامیان، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد کاملینا تحت رژیم‌های مختلف شوری آب در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 333-348

سید محسن غلامیان؛ هوشنگ قمرنیا؛ دانیال کهریزی