نویسنده = اخوان، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری نوین در شهرستان همدان

دوره 10، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 381-395

حمید زارع ابیانه؛ اعظم دانایی؛ سمیرا اخوان؛ مهدی جوزی