نویسنده = سیاری، ساره
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سیستم آبیاری جویچه‌ای با مقادیر مختلف دبی ورودی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 191-202

ساره سیاری؛ مجید رحیم پور؛ محمد ذونعمت کرمانی