نویسنده = ���������� ������ ��������
ارزیابی مدل‌های نظری آبشویی املاح خاک (مطالعۀ موردی: اراضی لابار - دشت ساوه)

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 121-134

محمود مشعل؛ محمد دانشور؛ سعید امامی فی؛ مریم وراوی پور