نویسنده = ���������� �������������� ��������
ارزیابی تئوری آنتروپی مبتنی بر جنگل تصادفی در پایش کیفی شبکه آب زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

فاطمه باقری؛ کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی


تحلیل فراوانی و شبیه‌سازی بارش-رواناب مبتنی بر توالی درختی مفصل واین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

محمد ناظری تهرودی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی