نویسنده = بیگی هرچگانی، حبیب اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات مکانی نیترات در آب زیرزمینی دشت لردگان

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 55-67

یاسر استواری؛ حبیب اله بیگی هرچگانی؛ علی رضا داودیان