نویسنده = میری، الهام
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ضریب گیاهی گشنیز در منطقه ای با اقلیم نیمه خشک

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 73-83

هوشنگ قمرنیا؛ مریم جعفری زاده؛ الهام میری؛ محمد اقبال قبادی