کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود) ‏

دوره 6، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 175-192

مژگان میرزایی؛ عیسی سلگی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


2. بررسی اثر نوع پوشش سطح بر میانگین، بیشینه و کمینۀ دمای هوا در شهر اصفهان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 97-109

الهام شفیعیون؛ مهدی قیصری؛ محمد مهدی مجیدی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سید فرهاد موسوی؛ سعید اسلامیان