نویسنده = سعادتی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب‌پذیری و پهنه بندی ریسک آب‌های زیرزمینی در دشت اردبیل

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-171

حسین سعادتی؛ آرش ملکیان؛ علیرضا مقدم نیا