نویسنده = میربلوچ، محمدحنیف
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک با آبپاش متحرک در شهرستان خاش

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-44

محمدحنیف میربلوچ؛ معصومه دلبری؛ حلیمه پیری