نویسنده = قره خانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت خوی با استفاده از روش ترکیبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-262

عطاالله ندیری؛ الهام اکبری؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ مریم قره خانی