نویسنده = رسول میرعباسی نجف آبادی
تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب مخازن سد کارون و دز ناشی از عدم قطعیت هیدروگراف جریان‌های ورودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1402

بهار محمدی؛ مهدی رادفر؛ حسین فتحیان؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


تحلیل فراوانی و شبیه‌سازی بارش-رواناب مبتنی بر توالی درختی مفصل واین

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 259-274

محمد ناظری تهرودی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی