نویسنده = منعم، محمد جواد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد و ارائه الگوی بهینه تحویل آب در شبکه آبیاری زرینه‌رود

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-120

سیف الله خدادادی؛ مهدی یاسی؛ محمد جواد منعم