نویسنده = ���������� ��������
پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 39-52

روزبه موذن زاده؛ صالح ارشد؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری